Xe nâng tay 3 tấn model HPT30M

Tải trọng nâng tối đa 3000 kg

Độ cao nâng tối đa 200 mm

Độ rộng càng nâng 550/685 mm

Độ dài càng nâng 1150/1220 mm

Model

HPT30S

HPT30M

Tải trọng nâng (kg)

3000

Độ cao nâng thấp nhất (mm)

85

Độ cao nâng cao nhất (mm)

200

Độ rộng ngoài của càng nâng (mm)

550

685

Độ rộng bản càng (mm)

160

Độ rộng trong của càng nâng (mm)

230

365

Độ dài càng nâng (mm)

1150

1220

Bảo hành 18 tháng cho hệ thống thủy lực