xe kẹp phi xoay đổ

kẹp phi , chiết rót hóa chất từ phi ra ngoài

                             Model

                             NPC

                Tải trọng nâng (kg)

                          350

                Chiều cao nâng  (mm)

                         1400

                Kích thước xe (mm)

              1190X890X2000