Thùng rác TRH-240 nắp hở

Mã số         Mặt đáy               Mặt trên            Cao            Dung tích

TRH-240    473 x 458 mm   724 x 592 mm   1.176 mm          240L