Thùng rác TR-120 lít nắp kín

Mã số             Mặt đáy                    Mặt trên               Cao          Dung  tích

TR-120      345 x 340 mm       572 x 481 mm     930 mm       120L