Thùng rác MGB95N2

Mã số           Mặt đáy             Mặt trên            Cao            Dung tích

MGB95N2      405x300 mm    540x430 mm       885 mm        95 L