Thùng rác MGB95N1D

Mã số             Mặt đáy              Mặt trên                Cao              Dung tích

MGB95N1D    405x300 mm       540x430 mm         946 mm           95 L