Thùng rác MGB95N 1BX

Mã số               Mặt đáy              Mặt trên              Cao          Dung tích

MGB95N1BX     405x300 mm        540x430 mm     946 mm         95 L