Thùng rác MGB240

Mã số               Mặt đáy            Mặt trên               Cao           Dung tích

NGB240        435x420 mm      635x570 mm     1060 mm        240 L