Thùng rác MGB140

Mã số         Mặt đáy                Mặt trên                Cao               Dung tích

MGB140   380x340 mm    580x450 mm        1040 mm          120 L