Thùng rác MGB 240N

Mã số                    Mặt đáy           Mặt trên               Cao          Dung tích

MGB 240N         435x420 mm      635x570 mm          118 mm      240 L