Thùng nhựa B3 472x 332x 184mm

Kích thước ngoài

                    472x 332x 184mm

Kích thước trong

                    420x 298x 178mm