Pallet PL03LS 1200 x 1000 x 78 mm

Pallet Nhựa PL03LS 1200 x 1000 x 78mm

Kích thước

Đường Nâng

Trọng Lượng

Tải trọng Tĩnh

Số điểm

chốngtrượt

1200 x 1000 x 78 mm

± 2%

4

12

 ±0,3kg

3000kg

12