Pallet PL 16 LK

 BIG Pallet PL16 LK : 1200 x 1200 x 150 mm

 

Kích thước

Đường Nâng

Trọng Lượng

Tải trọng Tĩnh

Tải trọng động

Số điểm

chốngtrượt

1200 x 1200 x 150 mm

± 2%

4

20.5

 ±0,5kg

4000kg

2000kg

28