Pallet nhựa siêu trọng

Pallet nhựa đã qua sử dụng

Kích thước 1100x1100x150 mm

Tải trọng động 1500 kg

Tải trọng tĩnh 5000 kg

Màu xám