Pallet nhựa PL15-LK 1100x1100x125 mm

Kích thước 1100x1100x125 mm

Tải trọng động 1000 kg

Tải trọng tĩnh 3000 kg