Pallet nhựa PL10-LK 1200x1000x150mm

Kích thước 1200x1000x150 mm

Tải trọng động 2400 kg

Tải trọng tĩnh 5000 kg