Pallet nhựa PL09-LK 1100x1100x150mm

Kích thước 1100x1100x150 mm

Tải trọng động 1000 kg

Tải trọng tĩnh 3000 kg