Pallet nhựa PL08-LK 1200x1000x 145mm

Kích thước 1200x1000x145 mm

Tải trọng động 600 kg

Tải trọng tĩnh 2400 kg