Pallet nhựa PL04-LK 1200x 1000x 150mm

Kích thước 1200x1000x150 mm

Tải trọng động 1000 kg

Tải trọng tĩnh 4000 kg