Pallet nhựa PL02-LS 1200x1000x78 mm

Pallet nhựa PL02-LS 1200x1000x78 mm

Kích thước

Đường Nâng

Trọng Lượng

Tải trọng Tĩnh

Số điểm

chốngtrượt

1200 x 1000 x 78 mm

± 2%

4

12.5

 ±0,3kg

3000kg

18