Pallet nhựa PL01-LS 1200x1000x150mm

Kích thước 1200x1000x150 mm

Tải trọng động 1000 kg

Tải trọng tĩnh 3000 kg