Pallet nhựa PL01-LK 1200x800x180 mm

Kích thước 1200x800x180 mm

Tải trọng động 1000 kg

Tải trọng tĩnh 4000 kg