Pallet nhựa 850x1150x120

Pallet nhựa đã qua sử dụng

Kích thước 1150x850x120 mm

Tải trọng động 300 kg

Tải trọng tĩnh 1000 kg

Màu xanh

Phù hợp cho ngành dược, đóng hàng xuất khẩu