Pallet nhựa 2 mặt PL-02HG

Pallet nhựa 2 mặt PL02HG : 1200 x 1000 x 145mm

Kích thước

Đường Nâng

Trọng Lượng

Tải trọng Tĩnh

Tải trọng động

Số điểm

chốngtrượt

1200 x 1000 x 145 mm

± 2%

4

24

 ±0,5kg

4000kg

1500kg

24