Pallet nhựa 2 mặt PL-01HG

Pallet Nhựa PL01HG 2 mặt 1200 x 1000 x 145mm

Kích thước

Đường Nâng

Trọng Lượng

Tải trọng Tĩnh

Tải trọng động

Số điểm chống

trượt

1200 x 1000 x 145 mm

± 2%

4

25 ±0,5 kg

5T

1,5 T

36