Pallet nhựa 1200x1000x150

Pallet nhựa đã qua sử dụng

Kích thước 1200x1000x150 mm

Tải trọng động 1000 kg

Tải trọng tĩnh 3000 kg

Màu đen