Pallet nhựa 1200x1000x130

Pallet nhựa đã qua sử dụng

Kích thước 1200x1000x130 mm

Tải trọng động 500 kg

Tải trọng tĩnh 3000 kg

Màu đen