Pallet nhựa 1100x1300x150

Pallet nhựa đã qua sử dụng

Kích thước 1100x1300x150 mm

Tải trọng động 1000 kg

Tải trọng tĩnh 3000 kg

Màu đen