Pallet nhựa 1100x1100x120

Pallet nhựa đã qua sử dụng

Kích thước 1100x1100x120 mm

Tải trọng động 800 kg

Tải trọng tĩnh 1000 kg

Màu đen