pallet nhựa 1100x1100x120 màu xanh

Pallet nhựa đã qua sử dụng

Kích thước 1100x1100x120 mm

Tải trọng động 800 kg

Tải trọng tĩnh 2400 kg

Màu xanh