Pallet nhựa 1000x1000x120

Pallet nhựa đã qua sử dụng

Kích thước 1000x1000x120 mm

Tải trọng động 800 kg

Tải trọng tĩnh 2400 kg

Màu đen