Pallet nhựa 07LS

Pallet kê hàng PL07LS: 600 x 600 x 100 mm

Kích thước

Đường Nâng

Trọng Lượng

Tải trọng Tĩnh

Số điểm

chốngtrượt

600 x 600 x 100 mm

± 2%

 

2,95

 ±0,1kg

100kg

Tự chống trượt