palet nhựa mới PL04LS 1000 x 600x 100 mm

chuyên dùng kê hàng tải trọng 1000 kg

  Kích thước 1000x 600x 100 mm

Trọng lượng  5,4 ±0,2 kg

Tải trọng tĩnh 1000kg

Tải trọng phân bố đều