Lồng sắt , rổ sắt trữ hàng

                       BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT

STT No

KÍCH THƯỚC Dimension

(Dài x rộng x cao)

(mm)

 

CHIỀU CAO CHÂN

Leg height(mm)

 

MẮT LƯỚI

Interval

(mm)

 

ĐƯỜNG KÍNH DÂY

Diameter

(mm)

 

BÁNH XE

DI CHUYỂN

 

  WC-A3

   800 x 600 x 640

     100

        100x 50

      6

1.MODEL:

K-100, Ø100

K-130, Ø100

K-150, Ø100

K-200, Ø100

2.CHẤT LIỆU:

PU, Cao Su.

3.KIỂU BÁNH XE

-Kiểu 1: Có khoá

-Kiểu 2: Không khóa

 

 WC-A3

   800 x 600 x 640

     100

         50 x 50

      6

 WC-A5

  1000 x 800 x 840

    100

        100 x 100

     6

  WC-A5

  1000 x 800 x 840

    100

         50 x 100

     6

 WC-A5

  1000 x 800 x 840

    100

         50 x 50

     6

 WC-A7

  1200 x 1000 x 900

    100

    100 x 100

     6

 WC-A7

  1200 x 1000 x 900

    100

      50 x 100

     6

 WC-A7

  1200 x 1000 x 900

    100

       50 x 50

     6