Lồng sắt 02

BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT

STT/ No

Kích Thước

Dài x  rộng x  cao(mm)

Chiều cao chân(mm)

Mắt Lưới(mm)

Đường Kính Dây(mm)

Bánh xe di chuyển

WC-A3

800 x 600 x 640

100

100 x 50

6

1Model

K-100 ,Φ100

K-130, Φ100

K-150, Φ100

K-200, Φ100

2 Chất Liệu

Pu, Cao Su

3 Kiểu Bánh Xe

-Kiểu 1:Có khóa

-Kiểu 2:Không khóa

WC-A3

800 x 600 x 640

100

50 x 50

6

WC-A5

1000 x 800 x 840

100

100 x 100

6

WC-A5

1000 x 800 x 840

100

100 x 50

6

WC-A5

1000 x 800 x 840

100

50 x 50

6

WC-A7

1200 x 1000 x 900

100

100 x 100

6

WC-A7

1200 x 1000 x 900

100

 100x 50

6

WC-A7

1200 x 1000 x 900

100

50 x 50

6