Hộp nhựa B7 370 x 280 x 125 mm

Kích thước ngoài

                 370 x 280 x 125 mm

Kích thước trong

                 318 x 237 x 118 mm