Hộp nhựa B6 438 x 293 x 252 mm

Kích thước ngoài

                 438 x 293 x 252 mm  

Kích thước trong

                 384 x 261 x 242 mm