Hộp nhựa B5 600 x 388 x 300 mm

Kích thước ngoài

                    600 x 388 x 300 mm

Kích thước trong

                   535 x 346 x 290 mm