Hộp nhựa B4 510 x 340 x 169 mm

Kích thước ngoài

                    510 x 340 x 169 mm

Kích thước trong

                   460 x 304 x 162 mm