Hộp nhựa A9

Kích thước ngoài

                 482 x 308 x 178 mm

Kích thước trong

                 420 x 270 x 172 mm