Hộp nhựa A8

Kích thước ngoài

                 354 x 210 x 143 mm

Kích thước trong

                 300 x 180 x 136 mm