Hộp nhựa A7

Kích thước ngoài

                 360 x 280 x 136 mm

Kích thước trong

                 300 x 241 x 130 mm