Hộp nhựa A6

Kích thước ngoài

                 238 x 152 x 124 mm

Kích thước trong

                 218 x 126 x 118 mm