Hộp nhựa A5

Kích thước ngoài

                 193 x 135 x 90 mm

Kích thước trong

                 180 x 111 x 86 mm