Hộp nhựa A4

Kích thước ngoài

                 235 x 150 x 81 mm

Kích thước trong

                 210 x 135 x 74 mm