Hộp nhựa A3

Kích thước ngoài

                 378 x 305 x 153 mm

Kích thước trong

                 325 x 268 x 140 mm