Hộp nhựa A2

Kích thước ngoài

                 615 x 382 x 202 mm

Kích thước trong

                 572 x 344 x 196 mm