cầu công cố định

Gắn cố định nơi lên xuống hàng ở của kho

      Model

Capacity(Kg

  Platform  size (mm)

 Lip board     size (mm)

Distance(mm)

   Motor                  power    (mm)

Pit Dimensions                     (mm)               

DCQ8-0.7

8000

2440*1830

400

+400 -300

0.75

2600*1860*510

DCQ10-0.7

10000

2440*1830

400

+400 -300

0.75

2600*1860*510

DCQ12-0.7

12000

2440*1830

400

+400 -300

1.5

2600*1860*510